Ponosni smo što vam možemo predstaviti 𝐈𝐒𝐄𝐆𝐀 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭 kojeg smo dobili prošli mjesec.

𝐈𝐒𝐄𝐆𝐀 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭 potvrđuje da proizvodi koje proizvodimo ne sadrže opasne materijale za ljudsko zdravlje te da naši proizvodi mogu doći u direktan kontak sa hranom.

Ovim sertifikatom potvrđujemo da smo rijetka firma koja se bavi proizvodnjom ambalaže sa priznanjem da su naši proizvodi bezbjedni i sigurni za upotrebu.

ISEGA sertifikat