Kao trgovina svim vrstama ambalaže za HoReCa sektor, usmjereni na proizvodnju i prodaju ambalaže od kartona i papira, ponosni smo što smo uspostavili sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda👉 EN ISO 9 001:2015🥇

𝐈𝐒𝐎 𝐒𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭 potvrđuje i govori o kvalitetu naših usluga i proizvodnje više od bilo kakvih riječi👌

KAD’ TREBAŠ AMBALAŽU, TREBAŠ KARPAS!

📌 Za više informacija pozovite nas na broj telefona 📞051 925 400