Savremena mašina Njemačkog proizvođača Windmoeller & Hoelscher Group omogućava automatizovani proces proizvodnje velikog spektra papirnih kesa. Prilikom proizvodnje koriste se sirovine i materijali koji mogu ispoštovani najviše sanitarne uslove. 𝐈𝐒𝐄𝐆𝐀 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭 potvrđuje kvalitet naših proizvoda koji ne sadrže opasne materijale za ljudsko zdravlje, te da proizvodi mogu doći u direktan kontakt sa hranom.

Mašina matador NG