Da bi se postigli vrhunski rezultati te kontiuiranost u proizvodnji potrebno je redovno održavanje mašina i postrojenja.Maksimalno smo posvećeni održavanju naših mašina kako bismo obezbijedili visok nivo njihove raspoloživosti i smanjili vjerovatnoću nastanka kvarova. Zahvaljujući redovnim pregledima, adekvatnom servisiranju te visokom stepenu održavanja, naše mašine rade u punim kapacitetom.